108. Beef with Ginger and Onions

Bò xào gừng, củ hành.

$ 14.5