123. Shrimp in Black Bean Sauce

Tôm xào tàu xì.

$ 14.95