139. Shrimp Egg Foo Young

Trứng chiên tôm.

$ 14.75