140. Deluxe Egg Foo Young

Trứng chiên thập cẩm.

$ 14.75