162. Tofu with Mixed Vegetables

Tàu hủ xào cải thập cẩm.

$ 12.75