164. Tofu with Celery, Carrots, Baby Corn, Bamboo, and Cashews

Tàu hủ xào cần, bắp, carot, măng, hạtt diều.

$ 14.5