174. Eggplant in Black Bean Sauce

Cà tím xào tàu xì.

$ 13.5