51. Grilled Chicken and Spring Roll Vermicelli

Bún gà nướng, chả giò.

$ 12.5