69. Deluxe Fried Rice

Cơm chiên thập cẩm.

$ 13.95