86. Deluxe Shanghai Noodles

Mì thượng hải xào thập cẩm.

$ 15.95