Add picture

153. Grilled Beef Submarine

Bánh mì bò nướng.
Add picture
154. BBQ Pork Submarine

154. BBQ Pork Submarine

Bánh mì xá xíu.

151. Grilled Pork Submarine

Bánh mì heo nướng.
Add picture

152. Grilled Chicken Submarine

Bánh mì gà nướng.
Add picture
155. Shredded Pork Submarine

155. Shredded Pork Submarine

Bánh mì bì.